Kunskap, stöd och utveckling

Utbildningar för dig som arbetar med socialt förändringsarbete.

Stöd och coachning i samband med utvecklings­processen

east

Journal Digital lanserar nu stöd till första linjen chefer, teamledare eller motsvarande funktion.

Jobba med skattningar

east

Fördjupning i självskattningsformulär kopplade till Journal Digital. Beroende av erfarenhet av användande av självskattningar i ett kliniskt sammanhang anpassas workshop och handledning.

Distansutbildning IKMDOK

east

För dig som är nyanställd på en enhet som arbetar med UngDOK eller BoendeDOK.

Råd och stöd vid gallring av personakter

east

Om ni behöver stöd och råd under gallringsarbetet kan vi erbjuda er en digital konsulttjänst.