Råd och stöd vid gallring av personakter

Plats

Digitalt via Teams.

Omfattning

3 mötestillfällen, på ca 1 timme vardera.

Målgrupp

Användare av Journal Digital samt projektgrupp som jobbar med gallring.

Översikt

I Journal Digital finns stöd för hela gallringsarbetet av personakter i en organisation.
Det finns funktioner för att sätta upp regelverk, skapa gallringsförslag och för att skapa undantagsdokumentation pga. forsknings- och rättssäkerhetsskäl, innan själva gallringen utförs.

Om ni behöver stöd och råd under gallringsarbetet kan vi erbjuda er en digital konsulttjänst. Via tjänsten får ni stöd och råd under hela gallringsprocessen. Tjänsten består av tre mötestillfällen, på ca 1 timme vardera. Tillfällena bokas i förväg och mötet sker digitalt via Teams. Mellan varje del arbetar ni på egen hand med gallringen.

Mer information

Tobias Håkansson, Journal Digital.

  1. Planering av gallringsarbetet och konfiguration av regelverket
  2. Gallringsförslag och ev. undantagsdokumentation
  3. Gallring

2 500 kronor exkl. moms för alla tre tillfällen, max 6 deltagare.

För ev. tillkommande tid utöver detta, faktureras 850 kr/timme exkl. moms.

Pris: 2 500 kr

Exklusive moms.

Vill du veta mer om företagsanpassade utbildningar?