Beställ ASEBA-material

  Frågeformulär

  Svenska - 25 st/förpackning.

  Antal

  Pris

  Beskrivning

  275 kr

  Barns beteenden i åldern 1 1⁄2-5 år (CBCL)

  275 kr

  Barns beteende i åldrarna 6-18 år (CBCL)

  275 kr

  Frågeformulär för ungdomar 11-18 år (YSR)

  275 kr

  Dagbarnvårdares bedömning av barns beteende 1 1⁄2 - 5 år (TRF)

  275 kr

  Lärarbedömning av elevers beteende 6-18 år (TRF)

  275 kr

  Vuxnas beteende i åldern 18-59 år (ABCL)

  275 kr

  Frågeformulär för vuxna i åldern 18-59 år (ASR)

  275 kr

  Frågeformulär för vuxna i åldern 60 år och äldre (OABCL)

  275 kr

  Frågeformulär för vuxna i åldern 60 år och äldre (OASR)

  Profilblad

  Syndrom- och kompetensskalor, engelska - 25 st/förpackning.

  Antal

  Pris

  Beskrivning

  275 kr

  1 1⁄2 -5 år pojke och flicka inkl DSM (CBCL)

  275 kr

  18-35 månader Språkutveckling (LDS)

  275 kr

  6-18 år pojke (CBCL)

  275 kr

  6-18 år flicka (CBCL)

  275 kr

  11-18 år pojke och flicka (YSR)

  275 kr

  1 1⁄2-5 år pojke och flicka inkl DSM (TRF)

  275 kr

  6-18 år pojke (TRF)

  275 kr

  6-18 år flicka (TRF)

  275 kr

  18-59 år man (ABCL)

  275 kr

  18-59 år kvinna (ABCL)

  275 kr

  18-59 år man (ASR)

  275 kr

  18-59 år kvinna (ASR)

  275 kr

  60 år och äldre man (OABCL)

  275 kr

  60 år och äldre kvinna (OABCL)

  275 kr

  60 år och äldre man (OASR)

  275 kr

  60 år och äldre kvinna (OASR)

  Profilblad

  DSM-orienterade skalor, engelska - 25 st/förpackning.

  Antal

  Pris

  Beskrivning

  275 kr

  6-18 år (CBCL)

  275 kr

  11-18 år (YSR)

  275 kr

  6-18 år (TRF)

  275 kr

  18-59 år (ABCL)

  275 kr

  18-59 år (ASR)

  275 kr

  60 år och äldre (OABCL)

  275 kr

  60 år och äldre (OASR)

  Manualer och rapporter

  Engelska

  Antal

  Pris

  Beskrivning

  695 kr

  Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles (1 1/5-5år)

  695 kr

  Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles (6-18 år)

  695 kr

  Manual for the ASEBA Adult Forms & Profiles (18-59 år)

  695 kr

  Manual for the ASEBA Older Adult Forms & Profiles (60 år och äldre)

  Datorprogram

  För Windows på engelska. Läs mer på www.aseba.org

  Antal

  Pris

  Beskrivning

  4395 kr

  Ålder 1½ - 5 år: CBCL och TRF
  ASEBA-PC modul med flerspråksalternativ 1½-5 år
  Manual för Preschool Forms and Profiles 1½-5 år
  50 st CBCL/1½-5-LDS formulär, engelska
  50 st C-TRF formulär, engelska

  4995 kr

  Ålder 6 - 18 år: CBCL, YSR och TRF
  ASEBA-PC modul med flerspråksalternativ 6-18 år
  Manual för School-Age Forms and Profiles 6-18 år
  50 each of CBCL 6-18 engelska
  50 TRF 6-18 formulär, engelska
  50 YSR 11-18 formulär, engelska

  3775 kr

  Ålder 18-59 år: ABCL och ASR
  ASEBA-PC modul med flerspråksalternativ 18-59 år
  Manual för Adult Forms and Profiles 18-59 år
  50 st ABCL 18-59 formulär, engelska
  50 st ASR 18-59 formulär, engelska

  Beställare

  Faktureringsadress

  Leveransadress