Beställ ASEBA-material

  Frågeformulär

  Svenska - 25 st/förpackning.

  Antal Pris Beskrivning
  235 kr Barns beteenden i åldern 1 1⁄2-5 år (CBCL)
  235 kr Barns beteende i åldrarna 6-18 år (CBCL)
  235 kr Frågeformulär för ungdomar 11-18 år (YSR)
  235 kr Dagbarnvårdares bedömning av barns beteende 1 1⁄2 - 5 år (TRF)
  235 kr Lärarbedömning av elevers beteende 6-18 år (TRF)
  235 kr Vuxnas beteende i åldern 18-59 år (ABCL)
  235 kr Frågeformulär för vuxna i åldern 18-59 år (ASR)
  235 kr Frågeformulär för vuxna i åldern 60 år och äldre (OABCL)
  235 kr Frågeformulär för vuxna i åldern 60 år och äldre (OASR)

  Profilblad

  Syndrom- och kompetensskalor, engelska - 25 st/förpackning.

  Antal Pris Beskrivning
  235 kr 1 1⁄2 -5 år pojke och flicka inkl DSM (CBCL)
  235 kr 18-35 månader Språkutveckling (LDS)
  235 kr 6-18 år pojke (CBCL)
  235 kr 6-18 år flicka (CBCL)
  235 kr 11-18 år pojke och flicka (YSR)
  235 kr 1 1⁄2-5 år pojke och flicka inkl DSM (TRF)
  235 kr 6-18 år pojke (TRF)
  235 kr 6-18 år flicka (TRF)
  235 kr 18-59 år man (ABCL)
  235 kr 18-59 år kvinna (ABCL)
  235 kr 18-59 år man (ASR)
  235 kr 18-59 år kvinna (ASR)
  235 kr 60 år och äldre man (OABCL)
  235 kr 60 år och äldre kvinna (OABCL)
  235 kr 60 år och äldre man (OASR)
  235 kr 60 år och äldre kvinna (OASR)

  Profilblad

  DSM-orienterade skalor, engelska - 25 st/förpackning.

  Antal Pris Beskrivning
  235 kr 6-18 år (CBCL)
  235 kr 11-18 år (YSR)
  235 kr 6-18 år (TRF)
  235 kr 18-59 år (ABCL)
  235 kr 18-59 år (ASR)
  235 kr 60 år och äldre (OABCL)
  235 kr 60 år och äldre (OASR)

  Manualer och rapporter

  Engelska

  Antal Pris Beskrivning
  630 kr Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles (1 1/5-5år)
  630 kr Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles (6-18 år)
  630 kr Manual for the ASEBA Adult Forms & Profiles (18-59 år)
  630 kr Manual for the ASEBA Older Adult Forms & Profiles (60 år och äldre)

  Datorprogram

  För Windows på engelska. Läs mer på www.aseba.org

  Antal Pris Beskrivning
  3990 kr Ålder 1 1⁄2 - 5 år: CBCL och TRF
  4595 kr Ålder 6 - 18 år: CBCL, YSR och TRF
  3385 kr Ålder 18 -59 år: ABCL och ASR

  Beställare

  Faktureringsadress

  Leveransadress