Stöd och coachning i samband med utvecklings­processen

Stående utbildning, utförs vid beställning.

Översikt

Journal Digital lanserar nu stöd till första linjen chefer, teamledare eller motsvarande funktion.

Många av våra användare har efterfrågat möjligheten att Journal Digital kan vara mer delaktiga i att ge stöd mer löpande. Att Journal Digital ska ta en mer aktiv roll i att driva målstyrda utvecklingsprocesser, individuellt eller i grupper.

Journal Digitals konsulter har lång erfarenhet av att leda implementering och kommunala utvecklingsprocesser.