Distansutbildning IKMDOK

Plats

Distans

Omfattning

Egenstudier samt handledning på skrivuppgifter och intervjuförfarande.

Målgrupp

För dig som är nyanställd på en enhet som arbetar med UngDOK eller BoendeDOK.

Översikt

För dig som är nyanställd på en enhet som arbetar med UngDOK eller BoendeDOK.

Sedan ett par år tillbaka utbildar och certifierar vi användare av UngDOK och BoendeDOK även genom distansutbildning.

Du får ett bildspel med anvisningar om att läsa delar av DOK-manualen och några artiklar om UngDOK/BoendeDOK samt några frågor som du ska besvara. Du ska också göra en egen DOK- intervju. Skrivuppgifterna och intervjun skickas till Journal Digital/IKMDOK och du får feedback via telefon eller länk.

När skrivuppgifterna och intervjun är godkända får du ditt intyg på att du är certifierad användare.

Mer information

Mattias Borg. Socionom och projektledare på Journal Digital.

Att deltagare ska få teoretiska och praktiska kunskaper om DOK och att efter avslutad kurs självständigt kunna genomföra intervjuer och hantera dataprogrammet.

All litteratur kommer distribueras digitalt.

När skrivuppgifterna och intervjun är godkända får du ditt intyg på att du är certifierad användare.

Pris: 2 500 kr

Exklusive moms.

Vill du veta mer om företagsanpassade utbildningar?