Jobba med skattningar

Verksamhetsanpassad workshop med Malin Selberg.

Översikt

Journal Digital erbjuder i samarbete med Malin Selberg en verksamhetsanpassad workshop kring de självskattningsformulär som finns i JD med utgångspunkt i verksamhetens pågående klientärenden.

Workshopen hålls under en heldag och är uppdelad i två huvudsakliga delar:

Fördjupning i självskattningsformulär kopplade till Journal Digital. Beroende av erfarenhet av användande av självskattningar i ett kliniskt sammanhang anpassas workshop och handledning. Behandlare upplever ibland att de ”fastnar” med att det är många skattningar att ta hänsyn till, att det blir rörigt och skapar merarbete. Vi arbetar med vilka skattningar som kan vara till nytta kopplat till verksamhetens mål. Och hur skattningar används kliniskt för hypotesbildning och riktade interventioner samt för uppföljning och utvärdering av behandling på gruppnivå.

Handledning utgår från era pågående klientärenden där självskattningar inkluderas som en del i behandlingen, både utifrån ett kliniskt arbete och som uppföljning och utvärdering av behandlingsutfall. Handledningen kan ses som en del av en implementeringsprocess för att säkerställa att personalen får stöd och ledning i hur självskattningar kan användas i verksamheten. Och att personalen kan få fart i användandet av skattningar.

Worskshopen riktar sig till familjebehandlare inom såväl offentlig som privat sektor, HVB-personal, familjehemskonsultenter mm. Handledningen utgår från ett systematiskt perspektiv med fokus på risk – och skyddsfaktorer och där relationsförsvårande beteende hos individer sätts i sitt sammanhang. En strukturerad handledning erbjuds kopplad till verksamhetens uppdrag och till behandlarens kliniska frågeställningar.