Det kompetenta systemstödet för socialt arbete

Vi erbjuder

Journal Digital

east

Den enskilde användaren får kliniskt stöd i vardagen. Samtidigt får verksamheten ökade möjligheter till utvärdering.

UngDOK

east

En validerad intervjumetod som tagits fram för att hjälpa ungdomar med missbruksproblem och annan social problematik.

ASEBA

east

ASEBA är ett brett diagnostiskt screeninginstrument som dokumenterar kvantitativa resultat och individuella beskrivningar.

Kundcase: Unikt team skapar snabb allians med hårt drabbade familjer

Just för att snabbt komma in till kärnan i den aktuella familjens och ungdomens problem, har man sedan start använt sig av Journal Digitals själv­skattnings­formulär, plus några egna skattnings­tillägg.

– Att vi kommer ut och möter de här familjerna och ungdomarna i deras eget hem är helt klart en av våra fram­gångs­faktorer, säger Malin Selberg, familje­behandlare inom Social­psykiatriska behandlings­teamet (SPBT) i Uppsala.

UngDOK – nu tillgänglig i Net-Klient

Net-Klient har fram tills nu vänt sig mot den vuxna missbruksvården. Under våren 2024 har vi startat ett projekt där UngDOK är integrerat i Net-Klients system och kan nu erbjuda en standardiserad och validerad kartläggningsintervju riktad direkt till ungdomar, 13-25 år.

Avvikelse­hantering i Journal Digital

Missa inte våra webbinarier i höst med Digital Fox!
Inom omsorg är planering avgörande, och att följa planen är ännu viktigare. Trots det sker ibland avvikelser, antingen på grund av mänskliga faktorn eller bristande rutiner. Oavsett orsak bör alla avvikelser rapporteras och följas upp.

Utbildning i arbetet med skol­frånvaro­problematik

Nya utbildningstillfällen i SRAS och ISAP i september!
Journal Digital erbjuder en tvådagarsutbildning tillsammans med Akademi Magelungen för dig som arbetar med kartläggning av skolfrånvaro. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänsten, skola, BUP och inom övrigt socialt arbete.