Dokumentations- och behandlingsstöd för socialt arbete

Filmen om Journal Digital

Evidensbaserade stöd- och behandlingsinsatser

Journal Digital ger systemstöd för kommunala och privata utförare som arbetar med socialt förändringsarbete.

Den enskilde användaren får kliniskt stöd i vardagen samtidigt som verksamhetens behov av utvärdering tillgodoses.

IKMDOK

IKMDOK är ett kartläggningsverktyg som ger relevant bedömning av insatsbehovet vilket ger grunden för genomförande samt planering av behandlingen.

ASEBA beställning

ASEBA är ett brett diagnostiskt screeninginstrument som dokumenterar kvantitativa resultat och individuella beskrivningar i respondenternas egna ord. Här kan du beställa formulären.

Vad säger kunderna?

Maria Almazidou

Maria Malmö mottagningen

UngDOK är mer än ett formulär för kartläggning av en ungdom i missbruk. Det är ett arbetssätt.
Läs kundreportage

Helena och Kristina

Ungdomscentrum i Uppsala kommun

Vi ser inte skattningarna som sanningar, men med hjälp av dem kan vi och familjen fortare komma överens…
Läs kundreportage

Malin Selberg

Stödum AB

Familjerna ser oftast fram emot när vi kommer ut med våra grafer och förklara vilken bild vi har…
Läs kundreportage

Nyheter

En ny studie av Anderberg & Dahlberg

Läs studien härStudien belyser Coronapandemins eventuella betydelse för de 658 ungdomar som påbörjade behandling för alkohol- och narkotikaproblem på Maria-mottagningarna…
Läs mer

Börja använd Journal Digital redan idag!

    Meny