Det kompetenta systemstödet för socialt arbete

Vi erbjuder

Journal Digital

east

Den enskilde användaren får kliniskt stöd i vardagen. Samtidigt får verksamheten ökade möjligheter till utvärdering.

UngDOK

east

En validerad intervjumetod som tagits fram för att hjälpa ungdomar med missbruksproblem och annan social problematik.

ASEBA

east

ASEBA är ett brett diagnostiskt screeninginstrument som dokumenterar kvantitativa resultat och individuella beskrivningar.

Kundcase: Unikt team skapar snabb allians med hårt drabbade familjer

Just för att snabbt komma in till kärnan i den aktuella familjens och ungdomens problem, har man sedan start använt sig av Journal Digitals själv­skattnings­formulär, plus några egna skattnings­tillägg.

– Att vi kommer ut och möter de här familjerna och ungdomarna i deras eget hem är helt klart en av våra fram­gångs­faktorer, säger Malin Selberg, familje­behandlare inom Social­psykiatriska behandlings­teamet (SPBT) i Uppsala.

Barn som inte går i skolan

Barn och ungdomar i Sverige har både rätt att gå i skolan och en skyldighet att göra det. Ändå finns det många som stannar hemma istället. Magelungen arbetar med behandlingsmetoder för skolfrånvarande barn och ungdomar, bland annat med hjälp av kartläggningsformulär. Formulären har nu digitaliserats av Journal Digital.

IKMDOK-konferensen 2023

Vi vill tacka alla föreläsare och deltagare för en trevlig och intressant IKMDOK-konferens! Årets konferens samlade cirka 100 personer och är ett rekord vad gäller deltagande.