Dokumentations- och behandlingsstöd för socialt arbete

Evidensbaserade stöd- och behandlingsinsatser

Journal Digital ger systemstöd i socialt förändringsarbete.

Den enskilde användaren får kliniskt stöd i vardagen. Samtidigt får verksamheten ökade möjligheter till utvärdering.

UngDOK

UngDOK är en validerad intervjumetod som hjälper behandlande personal att strukturerat kartlägga problem, behov och situation hos unga med missbruks­problem och annan social problematik.

ASEBA beställning

ASEBA är ett brett diagnostiskt screeninginstrument som dokumenterar kvantitativa resultat och individuella beskrivningar i respondenternas egna ord. Här kan du beställa formulären.

Vad säger kunderna?

Maria Almazidou
Maria Malmö mottagningen
UngDOK är mer än ett formulär för kartläggning av en ungdom i missbruk. Det är ett arbetssätt.
Läs kundreportage
Helena och Kristina
Ungdomscentrum i Uppsala kommun
Vi ser inte skattningarna som sanningar, men med hjälp av dem kan vi och familjen fortare komma överens…
Läs kundreportage
Malin Selberg
Stödum AB
Familjerna ser oftast fram emot när vi kommer ut med våra grafer och förklara vilken bild vi har…
Läs kundreportage

Nyheter

IKMDOK-konferensen 2023

Vi vill tacka alla föreläsare och deltagare för en trevlig och intressant IKMDOK-konferens! Årets konferens samlade cirka 100 personer och…
Läs mer

Börja använd Journal Digital redan idag!