Evidensbaserade stöd- och behandlingsinsatser

Journal Digital ger systemstöd för kommunala och privata utförare som arbetar med socialt förändringsarbete.

Den enskilde användaren får kliniskt stöd i vardagen samtidigt som verksamhetens behov av utvärdering tillgodoses.”

Börja använd Journal Digital redan idag!