IKMDOK-konferensen 2022

När och var?

9-10 november
Linnéuniversitetet i Växjö

Omfattning

2 heldagar

Målgrupp

Konferensen vänder sig till verksamheter och praktiker som arbetar med eller är intresserade av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder i det praktiska arbetet.

Konferensen äger rum den 9-10 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. Det är den 28:e konferensen i ordningen och belyser ett flertal aktuella frågor inom området.

Program

Lokal: Södra Salen M1083
10.15 – Konferensen öppnas

Tobias Bromander, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet 

10.30 – Forskning och utveckling inom ramen för IKMDOK
Mikael Dahlberg, IKM, Linnéuniversitetet

11.00 – Sociala insatsgrupper (SIG) för att motverka kriminalitet bland unga och vuxna
Helena Flygare och Caroline Seyfali, Enheten för stöd och behandling, unga och vuxna, Malmö stad

12.00 – Lunch

13.00 – Brief Strategic Family Therapy (BSFT) och att utveckla en modell för systematisk uppföljning
Annsofie Larsson, Moa Lernbrink och Martin Sahlman, Framtid Stockholm, Stockholms stad

14.00 – Kaffe

14.30 – Individual Placement and Support (IPS) – vägen till jobb eller studier för personer med samsjuklighet
Joakim Hägg och Markus Yilmaz, IPS-teamet Gamlestaden, Göteborgs stad

15.30 – Dagen sammanfattas

(Lokal: Stadshotellet)
19.00 – Middag med underhållning – musikquiz med Ulf


Lokal: Södra Salen (M1083)
09.30 – Hur går det för Maria-mottagningarnas ungdomar, en 3 årsuppföljning?

Mats Anderberg och Mikael Dahlberg, IKM, Linnéuniversitetet

10.30 – Kaffe

11.00  – Polisens syn på och ageranden kring skadebegränsande insatser för narkotikaanvändare
Torkel Richert, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

12.00 – Lunch

Lokal: Södra Salen (M1083)
13.00 – Unga som lagförs för narkotikabrott och socialtjänstens insatser för målgruppen

Johan Glad, Avdelningen för kunskapsstyrning Socialtjänst, Socialstyrelsen

14.00 – Kaffe

14.30 – En ifrågasatt demokrati – villkor och konsekvenser för offentliga institutioner och verksamheter
Magnus Hagevi, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet

15.30 – Konferensen avslutas

Mer information

Konferensen hålls via Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården.

Vid frågor vänligen kontakta Mikael Dahlberg:

tel. 0703-75 19 19