IKMDOK-konferensen 2022

Det är den 28:e konferensen i ordningen och belyser ett flertal aktuella frågor inom området.

Publicerad

IKMDOK-konferensen äger rum den 9-10 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården.

Läs mer