Utbildning i arbetet med skol­frånvaro­problematik

Nu erbjuder Journal Digital i samarbete med Akademi Magelungen en utbildning för dig som arbetar med kartläggning av skolfrånvaro.

Publicerad

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänsten, skola, BUP och övrigt socialt arbete. I kursen får ni lära er att använda de väl beprövade och validerade frågeformulären SRAS och ISAP, som båda fungerar för att undersöka såväl begynnande som konstaterad skolfrånvaroproblematik.

Utbildningen omfattar två dagar: den 8 mars och 22 mars 2024.

Läs mer