IKMDOK-konferensen 2023

När och var?

8-9 november
Linnéuniversitetet i Växjö

Omfattning

2 heldagar

Målgrupp

Konferensen vänder sig till verksamheter och praktiker som arbetar med eller är intresserade av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder i det praktiska arbetet.

Konferensen äger rum den 8-9 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. Det är den 29:e konferensen i ordningen och belyser ett flertal aktuella frågor inom området.

Program

Lokal: Södra Salen M1083
10.15 – Konferensen öppnas

Mats Anderberg, IKM, Linnéuniversitetet 

10.30 – Forskning och utveckling inom ramen för IKMDOK
Mikael Dahlberg, IKM, Linnéuniversitetet

11.00 – Vi ger oss aldrig, så gick det när Sverige förlorade kriget mot knarket
Johan Wicklén, författare och journalist vid Sveriges television

12.15 – Lunch

13.15 – Unga och tramadol – berättelser om att använda och att försöka sluta
Kristin Arve, socionom och doktorand i socialt arbete vid Socialhögskolan Lunds universitet

14.15 – Kaffe

14.45 – Föräldraskapets betydelse för ungdomars substansbruk – problematisering av föräldraskapsstrategier utifrån ungdomars personlighet och temperament
Sabina Kapetanovic, fil dr och docent vid Högskolan Väst och Stockholms universitet

15.45 – Dagen sammanfattas

(Lokal: Stadshotellet)
19.00 – Middag med underhållning – Skrattet i fokus med Jessica Persson


Lokal: Södra Salen (M1083)
09.30 – Hur det går för ungdomar som fått insatser på Maria-mottagningarna när det gäller substansbruk och psykisk ohälsa?
Karin Boson, fil dr och docent vid Högskolan Innlandet, Lillehammer

10.30 – Kaffe

11.00  – Ett traumafokus i missbruksbehandling
Sidsel Karsberg, fil dr och docent vid Aarhus universitet

12.00 – Lunch

Lokal: Södra Salen (M1083)
13.00 – Samsjuklighetsutredningen – slutsatser, förslag och det fortsatta arbetet
Anders Printz, tidigare särskild utredare Samsjuklighetsutredningen och numera chef för Uppdrag psykisk hälsa vid Sveriges kommuner och regioner

14.00 – Kaffe

14.30 – Mini Maria Resursmottagning i Göteborg – en pilotverksamhet för ungdomar med stora behov
Ulf Sammels, enhetschef verksamhetsområde beroende, Sahlgrenska universitetssjukhuset

15.30 – Konferensen avslutas

Mer information

Konferensen hålls via Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården.

Vid frågor vänligen kontakta Mikael Dahlberg:

tel. 0703-75 19 19

Två dagar med hotell, lunch och middag den 8 november – 2900 kr
Dag 1 (8 november) med lunch – 1000 kr
Dag 2 (9 november) med lunch – 1000 kr

Anmälan är nu stängd.