Uppsala Kommun väljer Tieto Lifecare och Journal Digital

Tieto har tecknat ett avtal med Uppsala kommun om leverans av ett verksamhetssystem för hälsa, välfärd samt vård och omsorg som ska förenkla vardagen för medarbetare och hjälpa kommunen att utveckla digitala tjänster.

Publicerad

Uppsala kommun valde Tieto Lifecare för att ersätta ett flertal nuvarande system som används av mer än 6 000 medarbetare inom hälsa, vård och omsorg.

Tieto Lifecare ger Uppsala kommun tillgång till effektivare processtöd, enklare användargränssnitt och ny funktionalitet för att erbjuda medborgarna fler värdeskapande e-tjänster.

-Vi vill använda digitaliseringen för att driva utvecklingen framåt och effektivisera vår resursanvändning. Ett modernt systemstöd är en förutsättning för att vi ska kunna möta kommande utmaningar och utveckla e-tjänsterna åt våra invånare. Tieto erbjöd den bästa kombinationen av pris och kvalitet, säger Thomas Ekvall, CIO på Uppsala kommun.

Lifecare används idag av runt 170 kommuner i Sverige för att skapa en smidigare samordning av vård- och omsorgssektorn och förbättra kommunikationen mellan vårdtagare och övriga aktörer.

Uppsala kommun har tidigare andvänt två parallella system för myndighetsutövning, journalföring, och utförarstöd inom omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen, samt ett flertal mindre system för andra uppgifter.

– Den gamla systemfloran upplevdes ofta som spretig med många olika inloggningar och dåligt samspel. Med Tieto Lifecare kan vi effektivisera verksamheten och underlätta personalens mobila arbete, säger Thomas Ekvall, CIO på Uppsala kommun.

Tieto ska i detta uppdrag jobba med två samarbetspartners. Phoniro ansvarar för digital låshantering och Journal Digital står för särskilda funktioner inom individ- och familjeomsorg.

– Vi är jätteglada att Uppsala kommun har valt Tieto som partner för att möta de utmaningar som kommunen står inför. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att möjliggöra ett smartare samhälle med digitaliseringens möjligheter, digitala lösningar som bidrar både för medborgare och personal, säger Inger Ekman, Head of Welfare på Tieto.

Läs mer