UngDOK K – ett verktyg som kan hjälpa i arbetet med unga i kriminalitet

Mikael Dahlberg och Mattias Borg är kollegor på Journal Digital, som är en del av Allevi. De arbetar bland annat med UngDOK K, en strukturerad intervjumetod som kan användas för att hjälpa unga att ta sig ur kriminalitet.

Publicerad

UngDOK har tagits fram av Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans med forskare vid Linnéuniversitet för arbetet med missbruksproblematik och har de senaste åren utvecklats till att omfatta även kriminalitet.

Intervjufrågorna baseras på aktuell forskning kring risk- och skyddsfaktorer för ungdomar och belyser klientens livssituation inom områden som boende, droger, utsatthet för våld, fysisk och psykisk hälsa samt familj och relationer. Intervjumetoden hjälper klienten att sätta ord på sin situation och ger personalen möjligheter att göra relevanta bedömningar av insatsbehoven.

– De handläggare som har använt UngDOK K har berättat för oss att de ställer frågor de annars inte skulle ha ställt och därmed får mer information om klienterna. Vi kan bistå med en bra start på arbetet och förutsättningar för ett holistiskt perspektiv, det vill säga att få fram en mer komplett bild av livs­situationen, säger Mikael Dahlberg som ansvarar för forskning och utveckling på Journal Digital.

För att så många som möjligt ska få möjlighet att använda UngDOK K erbjuder Journal Digital utbildning och hjälp med implementering.

Efter avslutad utbildning och en godkänd intervju blir man certifierad i metoden. Distansutbildning finns för medarbetare hos deltagande verksamheter.

– UngDOK K är utvecklat i samarbete med sociala insatsgrupper men kan användas av alla som arbetar med att hjälpa unga människor som vill ta sig ur kriminalitet. När man registrerat en intervju genereras en textsamman­ställning där det tydligt framgår vilka behov och önskemål individen har, säger Mattias Borg som ansvarar för implementering och utbildning på Journal Digital.

Att genomföra en intervju tar 30-45 minuter. Man intervjuar i början av kontakten men också vid avslut för att kunna utvärdera de förändringar som ägt rum. Den samlade informationen utgör underlag för systematisk uppföljning och lokal utvärdering av verksamhetens insatser och resultat. Tanken är också att dokumentationen ska kunna bidra till forskning och epidemiologisk information för nationellt bruk. På det sättet bidrar alla som använder UngDOK K till en gemensam kunskapsutveckling inom området unga i kriminalitet.

Mikael Dahlberg
Forskning och utveckling
Mattias Borg
Implementering och utbildning

Läs mer