UngDOK – ett sätt att arbeta

UngDOK är mer än ett formulär för kartläggning av en ungdom i missbruk. Det är ett arbetssätt.

Publicerad

Det säger Maria Almazidou, som är enhetschef på Maria Malmö mottagningen. Maria Malmö är en integrerad mottagning som ger råd, stöd och behandling av ungdomar upp till 25 år som befinner sig antingen i ett missbruk eller har ett riskbruksbeteende. Mottagningen drivs av Malmö Stad och Region Skåne tillsammans.

UngDOK används för att kartlägga ungdomen och dess omgivning när den skrivs in, när den skrivs ut, samt vid uppföljning. Maria berättar att för Maria Malmö är UngDOK mer än ett formulär för insamling av information:

För oss är UngDOK ett arbetssätt. Formulären hjälper oss att få ett flöde i dokumentationen, och ger bra underlag både för det kliniska behandlingsarbetet och för verksamhetsstatistiken.

En ungdom är inskriven i genomsnitt 4-6 månader på Maria Malmö. Med hjälp av UngDOK kan man snabbt skapa sig en uppfattning om vad klienten behöver för stöd, och vilka åtgärder som man behöver sätta in i en vårdplan. Samtidigt som man med stöd i formulären får en bra uppföljning på verksamheten i stort, och på individnivå.

UngDOK kan användas separat eller i kombination med Journal Digitals fullständiga system.

Läs mer