Ny artikel inom ramen för TRAM-projektet

Ny artikel inom ramen för TRAM-projektet (Treatment Research on Adolescents at the Maria clinics) har just publicerats.

Publicerad

Ny artikel inom ramen för TRAM-projektet (Treatment Research on Adolescents at the Maria clinics) har just publicerats. Artikeln har fokus på kriminalitet bland ungdomar med missbruksproblem.

Läs mer