Mikael Dahlberg medverkar vid EU National Drug Coordinators Meeting I Malmö den 2-4 maj

Jag har jobbat inom området i 30 år drygt och ungefär 20 av dem med forskning. Som forskare är jag knuten till Linnéuniversitetet men arbetar också på Journal Digital

Publicerad

Vem är du?

– Jag är lärare och forskare med inriktning mot socialt arbete och missbruksfrågor, med huvudsakligt fokus på ungdomar. Jag har jobbat inom området i 30 år drygt och ungefär 20 av dem med forskning. Som forskare är jag knuten till Linnéuniversitetet men arbetar också på Journal Digital, som utvecklar IT-stöd för utförarenheter inom socialtjänst­området, exempelvis Maria-mottagningar, sociala insatsgrupper och andra som arbetar med socialt förändringsarbete.

Hur kommer det sig att just du blivit inbjuden att medverka vid EU National Drug Coordinators Meeting?

– Jag och min kollega Mats Anderberg blev kontaktade för att vi har forskat i över 10 år om Maria-mottagningarnas arbete med att hjälpa unga ur missbruk, och nog kan ses som någon slags experter inom området. Ungdomar med sociala problem är ett angeläget område och det gör vår forskning intressant. Maria-mottagningar finns i ett 30-tal svenska städer. Det i kombination med att vi har en stor mängd data att basera vår forskning på gör vårt och mottagningarnas arbete intressant även utanför Sverige.

Vad ska du prata om?

– Jag kommer att berätta om Maria-mottagningarna som finns för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem. Mer specifikt hur dessa verksamheter har utvecklats under de senaste 20 åren, hur de fungerar och hur betydelsefulla de kan vara. Vi har tillsammans med de här mottagningarna utvecklat den digitala strukturen UngDOK för kartläggning och uppföljning av själva behandlingsarbetet. På så sätt får vi även material för att göra studier. Vår forskning handlar om att undersöka om det finns speciella risk- och skyddsfaktorer som kan påverka utfallet på både kort och lång sikt.

Tack Mikael, lycka till på mötet!

-Tack!

Läs mer