Malmö stad väljer Journal Digital

Journal Digital har tecknat ett avtal med Malmö Stad, Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen, för leverans av dokumentationsstöd för utförare, på fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare sex år.

Publicerad

Malmö Stad valde Journal Digital som enhetligt dokumentationsstöd för de ca 700 medarbetarna inom dessa förvaltningar.

– Med JD får vi ett IT-system som stödjer ett målfokuserat arbete och ökad delaktighet i behandlingsarbetet.
Samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för uppföljning, klinisk utvärdering och insamling av statisik och nyckeltal, säger Jovo Boskovic, Enhetschef Digitalisering Malmö Stad.
Journal Digitals dokumentationssystem för utförare används idag av ca 30% av Sveriges kommuner och av ett stort antal privata institutioner. Journal Digital samarbetar sen flera år med TietoEvry och myndighetssystemet Procapita/Lifecare. Genom detta samarbete kan Malmö Stad skapa ett digitalt flöde från utredningsstart i ett biståndsärende tills dess att en behandlingsinsats är avslutad. Detta effektiviserar och förenklar kommunikationen mellan myndighet och utförare.

– Vi är jätteglada och stolta att Malmö Stad Journal Digital som partner. Det är ett previlegium att få vara med och utveckla socialtjänsten i en så stor och framåt kommun som Malmö, säger Jonas Alm, VD Journal Digital.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta

Jonas Alm, VD Journal Digital , 0708-928090

Jovo Boskovic, Enhetschef Digitalisering, Malmö Stad

Läs mer