Journal Digital blir en del av Allevi

Samgåendet är ett naturligt nästa steg för Journal Digital. Genom att ingå i den nybildade koncernen Allevi skapas ännu bättre förutsättningar för Journal Digital att fortsätta utveckla sina tjänster. Allevi erbjuder molnbaserade lösningar till Sveriges vård- och omsorgssektor. Genom att addera Journal Digital breddar bolaget sin position ytterligare på marknaden.

Publicerad

Journal Digital kommer att fortsätta sin verksamhet som tidigare, men får nu också tillgång till flera systemlösningar för olika omsorgssegment – ett starkt erbjudande för såväl privata som kommunala utförare.

– Med Allevi som ny ägare, skapar vi de bästa förutsättningarna för Journal Digital att fortsätta utvecklas och att förbättra våra tjänster. Och att vi tillsammans med våra kunder kan fortsätta vår resa att göra skillnad där det räknas som mest – i det dagliga mötet med barn, ungdomar och familjer, säger Jonas Alm, vd på Journal Digital.

Allevi, tidigare Kaustik, har haft en expansiv tillväxt under senare år. Med Journal Digital breddas erbjudandet till att även omfatta systemlösningar för kommunala och privata utförarorganisationer inom t.ex. Individ- och familjeomsorg – ett starkt komplement till de redan befintliga affärsområdena som är personlig assistans, hemtjänst och boende.

– Journal Digital är ett marknadsledande system för dokumentation- och behandlingsstöd för kommunala och privata utförarorganisationer som arbetar med socialt förändringsarbete. Journal Digitals system skapar tydliga processer och kvalitetssäkrar behandlingen. Affären gör att vår kompetens breddas och att vi nu kan erbjuda systemstöd för utförare inom samtliga omsorgssegment i Sverige. Det gör att vi blir en ännu mer attraktiv partner för våra kunder och bidrar till en stark tillväxt framåt, säger Christian Ljunge, vd på Allevi.

Allevi omsätter 80 miljoner kronor och har 50 medarbetare. De totalt 800 kunderna finns inom såväl privat som kommunal verksamhet. De senaste åren har flera förvärv av IT-lösningar för vård- och omsorgssektorn genomförts. Starka varumärken som Aiai, Carefox, Omsorg24, och nu Journal Digital är några av produkterna som ingår i bolagets produktportfölj.

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Alm, vd Journal Digital, +46 708 92 80 90, 

Christian Ljunge, vd Allevi, +46 707 78 79 48, 

Louise Frei, Kommunikationschef Allevi, +46 70-329 48 00, 

Läs mer