IKMDOK-konferensen 2023

Vi vill tacka alla föreläsare och deltagare för en trevlig och intressant IKMDOK-konferens! Årets konferens samlade cirka 100 personer och är ett rekord vad gäller deltagande.

Publicerad

Vi vill tacka alla föreläsare och deltagare för en trevlig och intressant IKMDOK-konferens! Årets konferens samlade cirka 100 personer och är ett rekord vad gäller deltagande.

IKMDOK-konferensen äger rum den 8-9 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. Det är den 29:e konferensen i ordningen och belyser ett flertal aktuella frågor inom området.

Läs mer