En ny studie av Anderberg & Dahlberg

Publicerad

Studien belyser Coronapandemins eventuella betydelse för de 658 ungdomar som påbörjade behandling för alkohol- och narkotikaproblem på Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2020. Analyserna baseras på intervjumaterial från UngDOK.

Läs mer