Avvikelsehantering i Journal Digital

Hantera och följa upp avvikelser

Digital Fox har utvecklat modulen DF Respons som nu finns tillgänglig som tillval för Journal Digital kunder. Den systemanpassade och användarvänliga modulen gör det möjligt att hantera och följa upp avvikelser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är en händelse som avviker från normala rutiner. Att någon råkar få fel medicin är en avvikelse, liksom våld eller hot om våld. Om något identifieras som en risk för avvikelse så ska det också rapporteras, exempelvis något som kan ställa till problem i verksamheten eller för en individ.

Anpassad för Journal Digital

Vilka frågor och svarsalternativ som finns i formulären, vad som ska vara obligatoriskt att fylla i, hur processerna ser ut och vilken statistik som finns i statistikrapporterna är helt anpassat för Journal Digital.

Så hanteras en avvikelse

1

Personal rapporterar en händelse.

2

Ansvarig meddelas om ärendet via mejl.

3

Ansvarig väljer om fler ska delta i utredning av ärendet. Mejl till ytterligare utredare.

4

Ansvarig dokumenterar utredning och åtgärder, bedömer allvarlighets­grad samt behov av uppföljning.

5

Ansvarig avslutar ärendet.

6

Mejl till personal som rapporterat.

Stöd åt både snabba åtgärder och långsiktigt kvalitetsarbete

Statistikfunktionen i DF Resons gör det enkelt att ta fram statistik för avvikelsehanteringen i Excel eller PDF-format. Den kan användas för att se mönster och undersöka om vissa avvikelser inträffar vid vissa tidpunkter, exempelvis vid skiftbyten, när det är personalbrist eller när någon rutin har ändrats.

Vill du veta mer? Boka en demo!