« Till nyheter

Välkommen till IKMDOK-konferensen 2017

2017-09-15

Konferensen äger rum på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården).

Årets konferens är den 23:e i ordningen och ger en nordisk utblick. Forskare och praktiker från Danmark, Norge och Sverige föreläser om brukarinflytande, utveckling av verksamheter och metoder inom missbruksvården.

Föreläsningar och seminarier sker på Linnéuniversitetet, boende och övriga aktiviteter på Elite Stadshotellet Växjö. För kontaktpersoner ingår konferens och boende utan avgift, för övriga är kostnaden 2000 kr för båda dagarna med hotell,
1000 kr för enbart dagtid båda dagarna samt 500 kr för dagtid en dag.

Sista anmälningsdag: 25 okt

Program den 8 november

Lokal: Wicksell
10.15 Konferensen öppnas

10.30 IKMDOK verksamhetsrapport för 2017
Mats Anderberg & Mikael Dahlberg, IKM, Linnéuniversitetet

11.00 Om uppföljning av resultat ur ett patient- och brukarperspektiv
Maria Branting, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Lokal: Gallerian, hus K
12.00 Lunch

Lokal: Wicksell
13.00 Brukarmedverkan i teori och praktik
Therese Dahl og Silje Svarstad, Stiftelsen Bergensklinikkene

14.00 Kaffe

14.30 Unga omsorgsgivare med utländsk bakgrund – Ett ERASMUS- projekt
Eva Nordqvist, Journal Digital

15.30 Dagen sammanfattas.

Lokal: Stadshotellet
19.00 Middag på Stadshotellet och Ybernajs Musikvideo-Quiz med Jörgen & Peder som detta år har ett nordiskt perspektiv

Program den 9 november

Lokal: Wicksell
09.30 Sexuella övergrepp mot barn och unga – innebörder och konsekvenser
Michael Lundgren, Utbildningscentrum i Göteborg

10.30 Kaffe
Lokal: K1040, K1043 och K1046

11.00 Parallella seminarier I
1. Ensamkommande och omhändertagna ungdomar med krigserfarenheter
Goran Basic, IKM, Linnéuniversitetet
2. PID – ett projekt för ökad kompetens kring missbruk i arbetet med ensamkommande barn och unga
Maria Wallander, Maria Malmö, Malmö stad
3. Bostadslöshet och social exkludering
Mats Anderberg, IKM, Linnéuniversitetet
Lokal: K1040, K1043 och K1046

11.45 Parallella seminarier II
Lokal: Gallerian, hus K

12.30 Lunch

Lokal: Wicksell
13.30 Missbruksbehandling av ungdomar i Danmark – metoder, effekter och barriärer
Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

14.30 Kaffe

15.00 Träningsterapi som en del av missbruksbehandling
Thomas Dahl Orø, Stiftelsen Bergensklinikkene

16.00 Konferensen avslutas

Kontakt:
Vid frågor angående konferensinnehåll kontakta:
Mikael Dahlberg
mikael.dahlberg@lnu.se
Tel. 0703-751919

Sista anmälningsdag den 25 okt

Vid frågor angående anmälan kontakta:
Karin Sjögren
karin.sjogren@journaldigital.se
Tel. 0708-804331

ANMÄL DIG HÄR