Onlinekurs i MET

Omfattning

3 heldagar

Plats

Digitalt

Översikt

Motivational Enhancement Therapy (MET) är en korttidsbehandling med grund i Motiverande samtal (MI), som vänder sig till personer med ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol och/eller narkotika. Syftet med MET är att höja motivationen och viljan till förändring genom att göra klienten mer medveten om hälsoriskerna och de negativa konsekvenserna av sitt substansbruk. För att sätta igång och stärka förändringsprocesser görs en kartläggning av klientens bruk och hälsa med hjälp av både frågeformulär och drogtester/biomarkörer. Behandlingen är strukturerad och närståendes medverkan uppmuntras.

MET rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för ungdomar med alkohol och/eller drogproblem samt vuxna med alkoholberoende. I kursen används både en nyskriven svensk manual med ungdomsinriktning samt en manual för vuxna.

Utbildningen ges online under tre heldagar. Kursdeltagarna får stöd och hjälp att starta igång sin egen MET behandling mellan träffarna.

Mer information

Pris: 5 000 kr

Exklusive moms.

Vill du veta mer om företagsanpassade utbildningar?

    Meny