IKMDOK-konferensen 2021

När och var?

11 november på distans

Omfattning

Heldag kl 10.00-15.00.

Målgrupp

Konferensen riktar sig i första hand till verksamheter och praktiker som ingår i IKMDOK:s nätverk.

IKMDOK- konferensen belyser som brukligt viktiga och aktuella frågor inom missbruksområdet. Årets konferens är den 26:e konferensen i ordningen och kommer på grund av pandemin och rådande restriktioner att genomföras digitalt. Konferensen riktar sig i första hand till verksamheter och praktiker som ingår i IKMDOK:s nätverk, men även andra intresserade är välkomna att delta.

Program

 • 10.00 Konferensen öppnas
 • 10.15 Forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom ramen för IKMDOK
  Mats Anderberg och Mikael Dahlberg, IKM, Linnéuniversitetet
 • 11.00 Barn och ungdomar som subjekt vid forskning och behandling
  Disa Bergnehr, Institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet
 • 12.00 Paus för lunch
 • 13.00 Utveckling av ungdomars alkohol-/drogbruk och kriminalitet: Var finns risken?
  Russell Turner, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
 • 14.00 Ensamhetens utbredning i Sverige och dess koppling till välbefinnande
  Filip Fors Connolly, Institutionen för sociologi, Umeå universitet
 • 15.00 Konferensen avslutas

Mer information

Konferensen är kostnadsfri

Meny