Introduktionsutbildning i Feedback informerad Terapi (FIT)

Datum

23/8 & 7/9

Tid

Halvdag

Målgrupp

För dig som arbetar med samtal som förändringsverktyg

Plats

Digitalt

Översikt

FIT är en metod utformad för att användas inom verksamheter som arbetar med samtal som förändringsverktyg. FIT utgår från teorin om att den terapeutiska alliansen mellan terapeut och klient är avgörande för ett positivt resultat.

FIT består av två standardiserade bedömningsmetoder, Skattning av förändring (ORS) och Skattning av samtal (SRS). Båda självskattningsinstrumenten är utformade med fyra visuella analogskalor där klienten själv markerar grad av mående och upplevelse av det genomförda behandlingssamtalet. I Journal digital finns stöd för att arbeta med Feedback Informerad Terapi (FIT).

Vi erbjuder nu två kostnadsfria tillfällen för att få en introduktion till arbetssättet. Vi har glädjen att samarbeta med Niklas Waitong  som är en erkänt duktig utbildare med lång och djup kunskap i ORS/SRS. Niklas kommer att prata om brukarinflytande, resultat och allians. Presentationen sker genom Zoom.

Diplomutbildning kommer att erbjudas under hösten med tre halvdagar 28/9, 26/10 och 29/11. Utbildningen kommer att vara digital och hemuppgifter ges mellan gångerna. Kostnaden för diplomutbildning kommer att vara 5 900 kr.

Mer information

Niklas Waitong  som är en erkänt duktig utbildare med lång och djup kunskap i ORS/SRS. Niklas kommer att prata om brukarinflytande, resultat och allians.

Utbildningen är kostnadsfri.

Datum: 23/8 2022
Tid: 13.00 – 16.00
Sista anmälningsdag: 20/8

Datum: 7/9 2022
Tid: 10.00 – 12.00
Sista anmälningsdag: 1/9

Pris: Kostnadsfri

Anmäl dig till någon av våra introduktionsutbildningar i FIT.

Vill du veta mer om företagsanpassade utbildningar?