Grundutbildning MET

Datum

Vårens tillfällen är fullbokade.

Omfattning

3 heldagar

Plats

Göteborg

Översikt

MET (Motivational Enhancement Therapy) är en semistrukturerad och manualbaserad korttidsbehandling som syftar till att locka fram och utveckla patientens egen motivation att förändra sitt skadliga bruk av alkohol och/eller narkotika i en mer hälsosam riktning. MET har sin grund i MI (Motiverande Samtal) och består av en tre delar: en kartläggning av den psykiska hälsan och alkohol/drogbruket med hjälp av frågeformulär och biomarkörer; en motivationshöjande återkoppling av kartläggningen till patienten och om möjligt även till patientens närstående; samt ett antal uppföljande samtal i MI anda för att förstärka och befästa patientens förändringsvilja och åtagande.

MET rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer både för vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol och för ungdomar som har problem med alkohol eller narkotika. MET i modifierade former kan även användas som del i behandlingen av andra beroendetillstånd.

Utbildningen ges under tre dagar och består av en presentation och noggrann genomgång av vuxen- och ungdomsmanualerna (som delas ut innan kursstart), samt praktiska övningar och diskussioner. Mellan de båda utbildningsdagarna genomförs en hemuppgift med fokus på att börja praktisera MET i den egna verksamheten. Under den sista dagen kommer tid ägnas åt återkoppling och handledning på deltagarnas egna påbörjade eller genomförda MET insats.

Mer information

Karl Mogren, leg psykolog och specialist i psykologisk behandling. Karl har många års erfarenhet av att arbeta med ungdomar och unga vuxna med olika former av missbruk på MiniMaria i Göteborg. Karl arbetar även som lärare på kurser inom beroendepsykologi på Göteborgs Universitet.

Efter avslutad kurs ska deltagare kunna beskriva och visa förståelse för den teoretiska grunden i MET samt känna sig trygg att kunna genomföra en egen MET insats.

Tidigare genomgången, alternativt pågående utbildning i motiverande samtal (MI).

All litteratur kommer distribueras digitalt.

Delas ut när deltagarna genomfört samtliga moment.

6000:- plus moms per deltagare.

Pris: 6000 kr

Exklusive moms.

Vill du veta mer om företagsanpassade utbildningar?