« Till nyheter

UngDOK underlag för studie

2018-03-06

Forskarna Mats Anderberg och Mikael Dahlberg, Linnéuniversitetet, har publicerat en ny artikel om ungdomar med missbruksproblem som är baserad på material från UngDOK: Gender differences among adolescents with substance abuse problems at Maria clinics in Sweden. I artikeln beskriver de likheter och skillnader mellan flickor och pojkar med missbruksproblem som varit inskrivna på någon av Maria-klinikerna i Sverige. Studien visar bland annat att flickor som går in i en behandling generellt har fler riskfaktorer än pojkar som påbärjar behandling, och därför har också flickorna fler problem inom olika livsområden som ökar risken för utveckla missbruksproblem som vuxna.

Läs hela artikeln här.