« Till event

Skattningsverkstad - Grundläggande nivå (Nivå 1)

Under dagen ges en introduktion och genomgång av självskattningsformulär och hur grafer kan avläsas. Den kliniska nyttan av självskattningsformulär som en del i behandlingsarbetet belyses och vi visar på de möjligheter som skattningarna ger oss i valet av interventioner och hjälp till fokus i behandlingen. Vi kommer att prata utifrån egen klinisk erfarenhet av att motivera individer och familjer att fylla i självskattningsformulär, likaså hur vi motiverat oss själva och våra kollegor att använda formulär i vår kliniska vardag.   

Att arbeta med risk- och skyddsfaktorer kopplat till självskattningsformulär är ett annat tema under dagen. Vi visar på hur självskattningar hjälper oss i kartläggningen kring risk- och skyddsfaktorer och hur detta arbete underlättas med hjälp av skattningsformulären.

Vi kommer också att prata om förberedelser, hur man förbereder familjen på att fylla i skattningar och hur man själv förbereder sig på att administrera dem.

Under eftermiddagen ges möjlighet till praktiskt arbete i grupp utifrån fallbeskrivning.

Skattningsverkstäderna leds av:

Malin Selberg, socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad FFT-terapeut och handledare. Kliniskt verksam inom Barn-och ungdomspsykiatrin i Uppsala län.
Firouzeh Badiee, beteendevetare med vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete på systemteoretisk grund och grundläggande psykoterapiutbildning. Firouzeh är certifierad FFT–terapeut och anställd och verksam inom Uppsala kommun som familjebehandlare /familjeterapeut med inriktning familjeterapi.

Pris: 2 100 kr per person inkl. lunch samt fm/em fika

Sista anmälningsdag: 26/2 2018

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:
Karin Sjögren tel. 0708-80 43 31 eller karin.sjogren@journaldigital.se

Vid frågor gällande innehåll kontakta:
Eva Nordqvist tel. 0733-62 10 81 eller eva.nordqvist@journaldigital.se

 

2018-03-08 09:00 to 16:00

Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm