« Till event

Skattningsverkstad - Fortsättning (Nivå 2)

Datum: 4/4 2019 kl. 9.00 – 16.00 

Plats: Stockholm (Hotel C Stockholm, Vasaplan 4)

Dagen kommer att ägnas åt att prata om hur självskattningar används som en del i hypotes-bildningen, hur vi praktiskt använder skattningar när vi skapar hypoteser i behandlingsarbetet. Vi kommer att belysa viktiga faktorer när det kommer till återgivning av självskattningar, vad man bör ta hänsyn till både på individ- och familjenivå. En cheklista för återgivning och vad man bör tänka på kommer att presenteras.

Under dagen sker en fördjupning av frågeformuläret FoF- Frågor om familjemedlemmar och i detta sammanhang kommer uppmärksamhet att ägnas åt begreppet Expressed emotion.

Eftermiddagen ägnas åt praktiskt arbete i grupp utifrån fallbeskrivning.

Skattningsverkstäderna leds av:

Malin Selberg: Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Certifierad FFT-terapeut och handledare. Kliniskt verksam inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län.

Firouzeh Badiee: Beteendevetare med vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete på systemteoretisk grund och grundläggande psykoterapiutbildning. Hon är certifierad FFT-terapeut och anställd och verksam inom Uppsala kommun som familjebehandlare/familjeterapeut med inriktning familjeterapi.

Pris: 2 100 kr per person inkl. lunch

Vid frågor vänligen kontakta:

Karin Sjögren tel. 0708-804331 eller karin.sjogren@journaldigital.se

Sista anmälningsdagen: 1/3 2019

2019-04-04 09:00 to 16:00

Stockholm (Hotel C Stockholm, Vasaplan 4)