« Till nyheter

Möt Olga Ott - ny medarbetare på JD

2018-05-09

Jag heter Olga Ott och är nyanställd sedan januari 2018 på IKMDOK/Journal Digital.

Min yrkesbakgrund är framförallt dryga 20 år inom kriminalvården där jag haft skiftande uppgifter av, mest, pedagogisk karaktär. Jag har arbetat med utbildning av intagna på anstalt, utbildning av personal (bland annat ASI, ADAD och kriminalvårdens motsvarighet till genomförandeplan – verkställighetsplan), som personutredare, ASI-utredare och handläggare på frivården, samt senast, under 8 år, som programledare för dömda inom frivården. Programmen har i hög grad haft fokus på missbruk och kriminalitet, och bygger på KBT och MI.
Min utbildningsbakgrund är i botten en konstnärlig utbildning som därefter byggts på till beteendevetare samt en mängd internutbildningar i kriminalvården inom MI, KBT och program.

Min huvudsakliga uppgift framöver är att utbilda i DOK m.m. Jag kommer också att vara tillgänglig som resursperson för uppföljning och frågeställningar rörande allt praktiskt arbete med DOK-formulären.

Jag ser mycket fram emot att arbeta för och tillsammans med Er!