« Till event

MET-utbildning för arbete med ungdomar

Vi har under hösten 2017 haft en första MET-utbildning med inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblem. Utbildningen har blivit mycket uppskattad av deltagarna och har fått höga betyg i kursutvärderingarna. Vi bjuder nu in till en ny utbildning under våren 2018.

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer; Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015. Enligt riktlinjerna bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol, motivationshöjande behandling (MET) samt erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem korta insatser (MI eller MET) som enda behandling eller som en inledande behandling.

Innehåll: Fyra dagars utbildning under våren 2018. En MET-utbildning, anpassad för arbete med ungdomar. Vi går igenom behandlingsprocessens olika steg; kartläggning, motivationshöjande feedback på kartläggning med eller utan anhörig, nästa steg/meny av möjligheter, planering samt uppföljning. Vi för resonemang om olika kartläggningsinstrument och vilka som kan passa er verksamhet. Hemuppgifter ingår i utbildningen.

När: Utbildningen sker under fyra dagar under våren. 14 mars, kl 12 – 17, 15 mars kl 08.30 – 15.30 + hemuppgift om kartläggningsinstrument, 16 mars, kl 08.30 – 15.30 samt 25 april, kl 9 – 16. Mellan dag 3 och 4 ska deltagarna göra kartläggning och motiverande återkoppling på en ungdom vid sin egen verksamhet.

Var: FC KonferensCenter Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter och motiverar ungdomar med missbruksproblematik. Deltagarna i MET-utbildning ska ha genomgått en grundutbildning i MI och ha erfarenhet av att arbeta med MI.

Utbildare: Dick Ullerteg, folkhälsovetare, handledare och leg sjuksköterska, medlem i MINT och har en gedigen erfarenhet av att utbilda i MET samt MI och lång erfarenhet av arbete med alkohol- och narkotikafrågor, både som behandlare och utbildare.
Helen Falck, socionom, utbildningsansvarig vid Journal Digital med mångårig erfarenhet av MI och behandlingsarbete inom socialtjänst, kriminalvård och behandlingshem.
 
Vid frågor
:

Vid frågor kring anmälan och plats, kontakta
Karin Sjögren på 0708 – 80 43 31, karin.sjogren@journaldigital.se
Vid frågor kring utbildningens innehåll, kontakta
Helen Falck, tfn 0703 – 75 86 58, helen.falck@journaldigital.se

Pris: 6 000 kronor exkl. moms per deltagare.
I priset ingår fyra dagars föreläsning, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, allt utbildningsmaterial samt kursintyg om genomgången utbildning.

Sista anmälningsdag: 6 mars 2018

 

 

 
                                                                  

 

2018-03-14 12:00 to 2018-04-25 09:00

FC KonferensCenter Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping