« Till event

MET-utbildning (3 dagars) med inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblematik

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer; Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015. Enligt riktlinjerna bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol, motivationshöjande behandling (MET) samt erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem korta insatser (MI eller MET) som enda behandling eller som en inledande behandling.

Innehåll: Vår MET-utbildning är anpassad för arbete med ungdomar. Vi går igenom behandlingsprocessens olika steg; kartläggning, motivationshöjande feedback på kartläggning med eller utan anhörig, nästa steg/meny av möjligheter, planering samt uppföljning. Vi för resonemang om olika kartläggningsinstrument och vilka som kan passa er verksamhet. Hemuppgifter ingår i utbildningen.

När: Utbildningen sker under tre dagar under våren; 12 mars, kl 9 – 16.30, 26 mars, kl 9 – 16.30 samt 7 maj, kl 9 – 16.30. Mellan dag 1 och 2 får deltagarna en hemuppgift om kartläggningsinstrument och mellan dag 2 och 3 ska deltagarna genomföra kartläggning och motiverande återkopplingssamtal med en ungdom vid sin egen verksamhet.

Var: Orbis, Sturegatan 5, 582 21 Linköping

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter och motiverar ungdomar med missbruksproblematik. Deltagarna i MET-utbildning ska ha genomgått en grundutbildning i MI och ha erfarenhet av att arbeta med MI.

Utbildare: Karl Moberg, psykolog, med lång erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna på MiniMaria och BUP. Lärare på Göteborgs Universitet i beroendepsykologi och MET.

Helen Falck, socionom, utbildningsansvarig vid Journal Digital med mångårig erfarenhet av MI och behandlingsarbete inom socialtjänst, kriminalvård och behandlingshem.

Vid frågor:
Vid frågor kring anmälan och plats, kontakta
Karin Sjögren på 0708 – 80 43 31, karin.sjogren@journaldigital.se

Vid frågor kring utbildningens innehåll, kontakta
Helen Falck, tfn 0703 – 75 86 58, helen.falck@journaldigital.se  

Pris: 6 000 kronor exkl. moms per deltagare.
I priset ingår tre dagars föreläsning, förmiddagsfika och eftermiddagsfika, utbildningsmaterial samt kursintyg om genomgången utbildning.

Sista anmälningsdag: 28 februari 2020

2020-03-12 09:00 to 2020-05-07 16:30

Orbis, Sturegatan 5, 582 21 Linköping