« Till event

Grundutbildning – att komma igång med JD

Datum: 7/5 2020 kl. 9.30 – 16.30

Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)

Under dagen får du möjlighet at förvärva gundläggande kunskap för att komma igång med arbetet i Journal Digital.

- Grundläggande systemkunskap; upprätta en journal och följa ärendeprocessen genom systemet

- Dag/journalanteckningar

- Genomförandeplan med tillhörande målreflektioner

- Uppföljning

- Skriva rapport (insatsrapport)

Utförs av: Eva Nordqvist, Journal Digital

Pris: 2100 kr per person inkl. lunch

Medtag egen Laptop vid utbildningstillfället eller meddela innan om du behöver låna.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:

Karin Sjögren tel. 0708-80 43 31 eller karin.sjogren@journaldigital.se

Vid frågor gällande innehåll kontakta:

Eva Nordqvist tel. 0733-62 10 81 eller eva.nordqvist@journaldigital.se

Sista anmälningsdagen: 24/4 2020

2020-05-07 09:30 to 16:30

Stora Nygatan 59, Malmö