« Till event

Grundutbildning – att komma igång med JD

Datum: 28/2 2019 kl. 9.30 – 16.30 

Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)

Under dagen får du möjlighet att förvära grundläggande kunskaper för att komma igång med arbetet i Journal Digital.

  •    Grundläggande systemkunskap; upprätta en journal och följa ärendeprocessen genom systemet
  •    Dag/journalanteckningar
  •    Genomförandeplan med tillhörande målreflektioner
  •    Uppföljning
  •    Skriva rapport(Insatsrapport)

 

Utförs av : Eva Nordqvist, Journal Digital

Pris: 2100 kr per person inkl. lunch

Medtag egen laptop vid utbildningstillfället eller meddela innan om du behöver låna.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:

Karin Sjögren tel. 0708-80 43 31 eller karin.sjogren@journaldigital.se

Vid frågor gällande innehåll kontakta:

Eva Nordqvist tel. 0733-62 10 81 eller eva.nordqvist@journaldigital.se

Sista anmälningsdagen: 15/2 2019

2019-02-28 09:30

Stora Nygatan 59, Malmö