« Till nyheter

GDPR information för IKMDOK-användare

2018-04-26

Den 25 maj börjar dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, gälla som lag i alla EU:s medlemsländer.

Förordningen fastställer skyddet för personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. För att anpassa dataskyddet till den nya förordningen kommer IKMDOK att införa en ny och säkrare rutin vid inloggning till databasen.

2018-04-30 kommer därför alla användare av DOK-formulär att logga in via tvåfaktorsautentisering. Man kommer att logga in med sin e-postadress och ett lösenord som man får via en app i sin mobil. Du kommer att få hjälp av en manual som steg för steg beskriver hur du går till väga.