Utbildningar

Stående utbildning - utförs vid beställning

Stöd och coachning i samband med utvecklingsprocessen

Journal Digital lanserar nu stöd till första linjen chefer, teamledare eller motsvarande funktion.

En workshop med handledning/konsultation

Jobba med skattningar

Journal Digital erbjuder i samarbete med Malin Selberg en verksamhetsanpassad workshop kring de självskattningsformulär som finns i JD med utgångspunkt i verksamhetens pågående klientärenden. 

5/12

Grundutbildning – att komma igång med JD

Datum: 5/12 2019 kl. 09:30-16:30
Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)