« Till nyheter

Uppdragsutbildningar

2017-12-06

Behöver ditt arbetslag input? Vi kommer till er!

På förfrågan utför vi grundutbildningar – att komma igång , fördjupningsutbildningar samt behovsdesignade utbildningar tex i samband med metoddagar.

Kontakta oss på info@journaldigital.se.