« Till nyheter

Tips på utbildning i FFT

2016-09-29

Stiftelsen Funktionell Familjeterapi anordnar utbildning vintern 2016 i samarbete med Knivsta kommun, Uppsala län. Funktionell Familjeterapi (FFT) är en evidensbaserad familjebehandlingsmetod för ungdomar i åldern 11-18 år med relationsförsvårande beteende.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn, ungdomar och familjer. Passande förkunskaper för utbildningen är socionom, psykolog, socialpedagog, beteendevetare, samt för sjuksköterskor och skötare med grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1) eller motsvarande.

Omfattning
Utbildningen omfattar 6 heldagar, uppdelade i teori och metodträning, systemteori/relationsteori, beteende- och kommunikationsträning.
Efter avslutad grundutbildning ges möjlighet till metodhandledning för certifiering till FFT-terapeut. Litteratur tillkommer.

Datum
Tisdag - onsdag 22 och 23 november
Måndag - tisdag 19 och 20 december
Torsdag - fredag 12 och 13 januari 2017

Kursledare
Gunilla Anderson, socionom, leg. psykoterapeut, certifierad FFT terapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt gästföreläsare Marianne Cederblad, barnpsykiater, professor emeritus, Lunds universitet. Ev ytterligare gästföreläsare.

Antal platser
30 platser

Kursavgift
9 000 kr/deltagare exkl. moms.

Plats
Kommunhuset, Tilasalen, Centralvägen 18, Knivsta kommun.
Fika ingår, lunch ordnas av deltagarna själva.

Litteratur
”Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar”
Frågor hänvisas till Gunilla Anderson: gunilla.anderson@fft-sverige.se, tel: 070-355 58 31.

Anmälan    
Sista anmälningsdag 30 oktober. Fyll i Fileanmälan här och maila den till i.a.k.carlsson@me.com