Event

Göteborg 6 september

JD Verkstad Intervjuarskattning i ASI

Utbildningen vänder sig till ASI-utredare.

Malmö 13/9 2017

Grundutbildning i Journal Digital 3.0

Nu har ni alla en möjlighet att gå en grundutbildning i Journal Digital.  Nyanställda men även ni som behöver en uppfräschning av era kunskaper ges nu denna chans i vår enligt nedan. Först till kvarn då platserna är begränsade. 

Malmö 27 september

JD Verkstad Intervjuarskattning i ASI

Utbildningen vänder sig till ASI-utredare.

Vi ägnar dagen åt att träna skattningar i några av livsområdena Fysisk hälsa – Arbete och försörjning – Alkohol – Narkotika – Kriminalitet – Familj och umgänge - Psykisk hälsa.

Malmö 27/9 2017

Grundutbildning i Journal Digital 3.0

Nu har ni alla en möjlighet att gå en grundutbildning i Journal Digital.  Nyanställda men även ni som behöver en uppfräschning av era kunskaper ges nu denna chans i vår enligt nedan. Först till kvarn då platserna är begränsade. 

Malmö 11/10 2017

Grundutbildning i Journal Digital 3.0

Nu har ni alla en möjlighet att gå en grundutbildning i Journal Digital.  Nyanställda men även ni som behöver en uppfräschning av era kunskaper ges nu denna chans i vår enligt nedan. Först till kvarn då platserna är begränsade. 

Malmö 25/10 2017

Grundutbildning i Journal Digital 3.0

Nu har ni alla en möjlighet att gå en grundutbildning i Journal Digital.  Nyanställda men även ni som behöver en uppfräschning av era kunskaper ges nu denna chans i vår enligt nedan. Först till kvarn då platserna är begränsade.