« Till event

Skattningsverkstad - Grundläggande (Nivå 1)

Under dagen ges en introduktion och genomgång av självskattningsformulär och hur grafer kan avläsas. Den kliniska nyttan av självskattningsformulär som en del i behandlingsarbetet belyses och vi visar på de möjligheter som skattningarna ger oss i valet av interventioner och hjälp till fokus i behandlingen. Vi kommer att prata utifrån egen klinisk erfarenhet av att motivera individer och familjer att fylla i självskattnings-formulär, likaså hur vi motiverat oss själva och våra kollegor att använda formulär i vår kliniska vardag.

Att arbeta med risk- och skyddsfaktorer kopplat till självskattningsformulär är ett annat tema under dagen. Vi visar på hur självskattningar hjälper oss i kartläggningen kring risk- och skyddsfaktorer och hur detta arbete underlättas med hjälp av skattnings-     formulären.

Vi kommer också att prata om förberedelser, hur man förbereder familjen på att fylla i skattningar och hur man själv förbereder sig på att administrera dem.

Under eftermiddagen ges möjlighet till praktiskt arbete i grupp utifrån fallbeskrivning.

Skattningsverkstäderna leds av:

Malin Selberg: Socionom, legitimerad Psykoterapeut, Certifierad FFT-terapeut och handledare. Kliniskt verksam inom Barn-och ungdomspsykiatrin i Uppsala län.

Firouzeh Badiee: Beteendevetare med vidareutbildning i psykosocialt behandlingsar-bete på systemteoretisk grund och grundläggande psykoterapiutbildning. Hon är certifi-erad FFT–terapeut och anställd och verksam inom Uppsala kommun som familjebehandlare /familjeterapeut med inriktning familjeterapi.

Pris: 2 100 kr per person inkl. lunch

Vid frågor vänligen kontakta:
Karin Sjögren tel. 0708-804331 eller karin.sjogren@journaldigital.se

Sista anmälningsdagen:  26/10 2018

2018-11-22 09:00 to 16:00

Malmö, Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35