« Till event

Skattningsverkstad – Fortsättning (Nivå 2)

Dagen kommer att ägnas åt att prata om hur självskattningar används som en del i hypotesbildningen, hur vi praktiskt använder skattningarna när vi skapar hypoteser i behandlingsarbetet. Vi kommer att belysa viktiga faktorer när det kommer till återgivning av självskattningar, vad man bör ta hänsyn till både på individ- och familjenivå. En checklista för återgivning och vad man bör tänka på kommer att presenteras.

Under dagen sker en fördjupning av frågeformuläret FoF – Frågor om familjemedlemmar och i detta sammanhang kommer uppmärksamhet att ägnas åt begreppet Expressed emotion.

Eftermiddagen ägnas åt praktiskt arbete i grupp utifrån fallbeskrivning.

Skattningsverkstäderna utförs av:

Malin Selberg, socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad FFT-terapeut och handledare. Kliniskt verksam inom Barn-och ungdomspsykiatrin i Uppsala län.
Firouzeh Badiee, beteendevetare med vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete på systemteoretisk grund och grundläggande psykoterapiutbildning. Firouzeh är certifierad FFT–terapeut och anställd och verksam inom Uppsala kommun som familjebehandlare /familjeterapeut med inriktning familjeterapi.

Pris: 2 100 kr per person inkl. lunch samt fm/em fika

Sista anmälningsdag: 16/3 2018

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:
Karin Sjögren tel. 0708-80 43 31 eller karin.sjogren@journaldigital.se

Vid frågor gällande innehåll kontakta:
Eva Nordqvist tel. 0733-62 10 81 eller eva.nordqvist@journaldigital.se

 

2018-04-19 09:00 to 16:00

Scandic Triangeln, Malmö