« Till nyheter

Processtöd vid implementering eller i utvecklingsarbetet

2017-12-06

Du vet väl om att vi alltid erbjuder processtöd vid implementering eller i utvecklingsarbetet. Detta stöd riktar sig till chefer, arbetsledare, teamledare, metodutvecklare, kvalitetsutvecklare eller motsvarande inom IFO-kommun eller privata aktörer.
    
A. Komma igång - Hur kan vi starta vår utvecklingsprocess och forma/skapa optimala framgångsfaktorer?
All implementeringsforskning visar på att noggrannhet i starten av ett utvecklingsarbete lönar sig. Det man investerar i början av ett projekt, vinner man i slutändan – ofta flera gånger om. Framförallt minimerar man risken att behöva göra omtag, vilket blir dyrt, och är tids- och energikrävande. Genom att inleda arbetet med denna workshop, ger ni ert utvecklingsarbete bästa möjliga förutsättningar att nå en positiv process och resultat.

Med stöd av en tydlig, konkret och pedagogisk metod kan vi hjälpa arbetsgruppen att formulera aktivitetsplaner för att komma vidare i utvecklingsprocessen. Workshopen utgår ifrån era behov och idéer och leds på ett strukturerat, kreativt och deltagaraktivt sätt för att ni ska kunna forma en gemensam startpunkt för framtida arbete.

Priset för Processtöd – komma igång är 30 000 sek exkl resor och ev logi

Utförs av: Eva Broms från Framtidsverkstäder AB och Catherine Kihlström, Spegla kommunikation & Förändring AB i samarbete med projektledare från Journal Digital.

B. Komma vidare - Har processen hakat upp sig eller avstannat? Behövs kraftsamling för att komma vidare?
Behövs coachning i någon del av verksamheten? Behövs nya hemmaplanslösningar?
Att ha alla med på banan under ett utvecklingsarbete är en levande process. Ofta behövs ett omtag för att se till att alla är på samma plats och gemensamt föra utvecklingen i rätt riktning. Det finns ofta olika orsaker till varför en process inte går i mål eller avstannar. Ibland är det till och med svårt att veta vad som har hänt och varför. Gemensamt tar vi i denna workshop reda på det och hittar den, för alla, bästa vägen framåt.

Med stöd av en tydlig, konkret och pedagogisk metod kan vi hjälpa arbetsgruppen att formulera aktivitetsplaner för att komma vidare i utvecklingsprocessen. Workshopen anpassas efter era behov och leds på ett strukturerat, kreativt och demokratiskt sätt för att ge er en nytändning för framtida arbete.

Priset för Processtöd – komma vidare är 30 000 sek exkl resor och ev logi

Utförs av: Eva Broms från Framtidsverkstäder AB och Catherine Kihlström, Spegla kommunikation & Förändring AB i samarbete med projektledare från Journal Digital.

C. Stöd och coachning i samband med utvecklingsprocessen.
Journal Digital lanserar nu stöd till första linjen chefer, teamledare eller motsvarande funktion.
Många av våra användare har efterfrågat möjligheten att Journal Digital kan vara mer delaktiga i att ge stöd mer löpande. Att Journal Digital ska ta en mer aktiv roll i att driva målstyrda utvecklingsprocesser, individuellt eller i grupper.
Journal Digitals konsulter har lång erfarenhet av att leda implementering och kommunala utvecklingsprocesser.
Är du intresserad av att höra hur vi kan stödja er kontakta helene.jarl@journaldigital.se