« Till nyheter

Planerat innehåll i uppdatering 5 december

2016-10-27

Nästa uppdatering av systemet sker den 5 december. Då planerar vi att följande ska implementeras...

Överrapportering
En ny flik på startsidan som visar de daganteckningar och målreflektioner som skrivits i en insats under de senaste 7 dagarna. Tanken är att personal och chefer som kommer tillbaka från en ledighet enkelt ska kunna få information om vad som har hänt på enheten under frånvaron.

Signering utan lösenord
Det blir möjligt att välja per enhet om man vill signera daganteckningar och målreflektioner utan lösenord. Varje kund bestämmer själv om den nya funktionen ska användas. Ändringen görs i ert system efter beställning hos vår kundsupport, support@journaldigital.se eller tel. 0709-680444.

Förenklad användaradministration
Det blir möjlighet att tilldela en användare behörighet till en testmiljö direkt i produktionsmiljön.

Visa menyval Genomförandeplan
Det blir möjligt att öppna menyval Genomförandeplan, även om typ av plan inte valts för insatsen. Då menyvalet öppnas får användaren information om hur man gör för att skapa en plan.

Kön för socialsekreterare ska inte anges
Kravet att ange kön för socialsekreterare tas bort.

Målkommentarer i genomförandeplan och uppföljning visas i behandlingsrapport
Gäller alla typer av genomförandeplaner och uppföljningar.

Målkommentarer vid uppföljning av genomförandeplan BBIC förbättras och visas i behandlingsrapport
Vi tar bort hjälptexterna för målförändringar i genomförandeplaner för BBIC. Vid uppföljning av mål i genomförandeplan BBIC får man nu i målkommentaren ange förändring av målet, nivå 1-4 enligt BBIC och kommentera förändringen. Angiven nivå sparas i databasen för statistik och visas tillsammans med kommentarer i behandlingsrapporten.