« Till nyheter

Planerade uppdateringar i höst

2017-10-25

I månadsskiftet november/december planerar vi att göra nästa uppdatering av nya och förbättrade funktioner.

Vi kommer bland annat att leverera följande:

Avancerad sökfunktion med möjlighet att skriva ut ärendelistor

För främst chefer och teamledare har vi utvecklat en avancerad sökfunktion, med möjlighet att söka på enheter, insatser, användare mm. Resultatet av sökningen kan skrivas ut. Sökningen kan sparas som ett urval på Startsidan och användas vid tex ärendegenomgång. Även användare kan använda den avancerade sökningen, men då är användningen begränsad till de egna klienterna/insatserna.

Kopiering av vissa skattningar för vissa svarande

Vi har utvecklat en kopieringsfunktion för att kopiering av vissa skattningar för vissa svarande.
Ex. skattning Familjeklimat och om en mamma svarar om sig själv och det finns flera barn som har insatser. Då kan mammans skattning, kopieras till varje barns insats.

Genomförandeplaner

Det blir nu möjligt för varje organisation och enhet att ha sina egna insatser i genomförandeplan. Varje organisation lägger själv upp sina egna insatser i systemet med hjälp av en ny bild för konfiguration av insatser. I bilden anger man vilken eller vilka enheter som använder en viss insats och om någon insats inte längre ska användas, kan man inaktivera den. Vi kommer att grundladda de
insatser som tidigare använts i organisationens genomförandeplaner.
Vi har också gjort en kopieringsfunktion för försättsbladet i genomförandeplanen. Ifyllda uppgifter, med undantag av vissa uppgifter, såsom t e x mötesdatum, kommer att kopieras då man skapar en ny plan.

Användaradministration – aktiva användare

På bilden Användare är idag status ”Alla” förvald vid sökning av användare. Vi har nu ändrat, så att status Aktiv är förvald istället. Det innebär att i listan för användare, visas endast aktiva användare.
Vi har också lagt till en knapp för att inaktivera användare och deras behörighet på ett enklare sätt.