Nyheter från Journal Digital

2017-12-06

Uppdragsutbildningar

Behöver ditt arbetslag input? Vi kommer till er!

På förfrågan utför vi grundutbildningar – att komma igång , fördjupningsutbildningar samt behovsdesignade utbildningar tex i samband med metoddagar.

2017-11-07

JD Konsult och handledning

Behöver ni få fart på användandet av skattningar eller behöver ni en handledare som har lång erfarenhet av att jobba med skattningsresultat i specifika ärenden? 

2017-10-27

Hög kvalitet på föreläsningarna under Användardagen

Torsdagen den 26 oktober anordnade vi en Användardag i Malmö med cirka 100 deltagare.

2017-10-25

Fokus på utveckling

Hos Journal Digital är utvecklingen av systemet alltid ett fokusområde. Här går vi igenom det som gjorts föregående år, och det som ni kan se fram emot under det kommande.

Föregående år 2016/2017

2017-10-25

GDPR – ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation -GDPR, i kraft inom hela EU.

2017-10-25

Nya skattningar/bedömningsinstrument för spelmissbruk

Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen 1 januari år 2018 och blir jämställt med alkohol – och drogmissbruk.

2017-10-25

Planerade uppdateringar i höst

I månadsskiftet november/december planerar vi att göra nästa uppdatering av nya och förbättrade funktioner.

Vi kommer bland annat att leverera följande:

2017-09-15

Välkommen till IKMDOK-konferensen 2017

Konferensen äger rum på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården).

2017-09-15

Journal Digitals Användardag

Nu är det dags att anmäla sig till Journal Digitals årliga Användardag. Den 26 oktober 2017 bjuder vi på en heldag med intressanta föreläsningar och workshops på Scandic Triangeln i Malmö.

Presentation av dagens föreläsningar:

2017-09-07

Inbjudan till MET-utbildning för ungdomar

Vi har glädjen att bjuda in till Sveriges första MET-utbildning med inriktning på ungdomar med missbruksproblem.

Pages