« Till nyheter

Nyanställd - Lena Rosengren

2016-10-28

Lena Rosengren började arbeta hos JD i augusti och har fokus på produktutveckling. Lena har en lång och bred erfarenhet genom varierande anställningar och uppdrag inom såväl socialtjänsten som IT-branschen, såsom verksamhetsutvecklare, processledare, konsult och projektledare.

”Oavsett vilken anställning jag har haft, har jag alltid arbetat nära verksamheten, säger Lena. Vid utveckling och digitalisering av processer, som det just nu talas mycket om,  är tekniken kanske 20 procent medan verksamheten är 80 procent. Det är oerhört viktigt att veta hur de verksamheter som använder ett system fungerar, vilka krav och behov som finns i olika processer. Kommunikation med kunder är viktigt för mig och en förutsättning för mitt arbete. Det gäller att vara lyhörd och följa de förändringar och nya utmaningar som verksamheterna ställs inför, så att vi kan prioritera rätt och utveckla vår lösning för att möta de behov som verkligen finns.”

Lena kom i kontakt med Journal Digital för nästan 10 års sedan. ”Det var när JD och Tieto inledde sitt samarbete, säger Lena. Jag jobbade då som verksamhetsutvecklare på Tieto inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Jag var med och utvecklade den integration som idag finns till Procapita IFO”.

”Inledningsvis är det mycket nytt för mig att sätta mig i, men det är både roligt och spännande, säger Lena med ett leende. Jag vill med mitt arbete bidra till att JD utvecklas till ett ännu bättre stöd för det kliniska behandlingsarbetet och verksamheternas behov av att utvärdera. ”