« Till nyheter

Nyanställd - Eva Nordqvist

2016-10-28

Eva Nordqvist är sedan augusti anställd vid Journal Digital och kommer att arbeta i första hand med implementering men också bevaka barn och ungdomsperspektivet i utvecklingsarbetet. Eva arbetar som socionom och kommer närmast från ”Nationellt kompetenscentrum anhörig” där uppdraget var med fokus på just barn, inom projektet ”Barn som anhöriga”. Utöver det har Eva en lång erfarenhet av arbete inom såväl barnomsorg, skola som socialtjänst.

”Inom socialtjänsten har jag tidigare använt Journal Digital, även om det är en tid sedan. En hel del är nytt och annat känner jag igen sedan jag själv, som behandlare arbetat, i systemet. Att arbeta med barn och ungdomar har varit ett självklart val för mig under hela mitt yrkesverksamma liv. Det känns både utmanande och mycket roligt att nu inom Journal Digital få möjligheten att använda den kunskap jag samlat på mig under årens lopp.”