« Till nyheter

Nya skattningar/bedömningsinstrument för spelmissbruk

2017-10-25

Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen 1 januari år 2018 och blir jämställt med alkohol – och drogmissbruk.

Kommunen blir ålagda att förebygga spelproblem och erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.  Motsvarande ändring görs för landstingen i hälso- och sjukvårdslagen.

Med anledning av detta har vi lagt till ett antal skattningar/bedömningsinstrument för spelmissbruk:

  • Problem Gambling Severity Index, PGSI
  • National Opinion Research Center DSM-IV Screen for Gambling, NODS (17 frågor, 30 dagar)
  • NODS-PERC (består av fyra frågor tagna från NODS)
  • NODS-CLiP (består av tre frågor tagna från NODS)

Mer information om dessa skattningar finns att läsa på kunskapsguiden.se