« Till nyheter

Nya skattningar

2017-04-28

Nu finns en rad nya skattningar att beställa via vår support.

KASAM 29-SUB
En del av våra kunder som arbetar med särskilda behandlingsmetoder har efterfrågat en variant av KASAM 29, där delresultatens poängsummor för Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet redovisas var för sig. Denna variant, KASAM 29-SUB, kan nu kostnadsfritt beställas via vår support.

FREDA
FREDA är det samlade namnet på standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. FREDA är utvecklat av Socialstyrelsen tillsammans med svenska kommuner. I FREDA ingår tre instrument; FREDA-kortfrågor, FREDA- beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning. Dessa tre kan nu kostnadsfritt beställas via vår support. Manual och mer information om FREDA finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida.

ORS/SRS
ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) är två enkla uppföljningsinstrument i form av skalor, som gör det möjligt att systematiskt arbeta med uppföljning och utvärdering. Upphovsmännen Barry Duncan och Scott D Miller är välkända forskare och verksamma i USA. Instrumenten har använts i praktiken sedan år 2000.
ORS gör det möjligt att systematiskt följa en insats och se hur den påverkar klientens liv. SRS ger klienten möjlighet att under pågående insats tycka till om den hjälp som erbjuds och om den passar för de behov som finns. De båda finns också i en variant för barn och ungdomar, som benämns CORS/CSRS.
Vi kommer mot en kostnad per kund (förhandlingarna är nu avslutade med upphovsrättshavare)
fr.o.m. denna version erbjuda er alla fyra instrument. Ifyllda värden i formulären skickas,
avidentifierade utan koppling till klient, till en databas på Irland. Där behandlas data och en grafisk kurva skickas tillbaka, som sedan visas tillsammans med utförda skattningar. Uppgifterna kan exporteras till Behandlingsrapporten. De fyra instrumenten kan med fördel användas för att validera genomförandeplanen.

Skicka ett mail till info@journaldigital.se så skickar vi mer information och prisuppgift till er.